Hakkımızda

Hakkımızda

HAYATIN HER RENGİ

DESO A.Ş., son derece dinamik ve atılımcı bir kurum olarak, üst yapı inşaatı alanında uzmanlaşmıştır. İnşaat faaliyetleri içinde, 1.sınıf lüks konut ve prestijli ticaret yapıları yer almaktadır. DESO A.Ş. sektöründeki diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, taahüt edilen projeleri kaliteden ödün vermeden, zamanında, çevre ve iş güvenliği kuralları dahilinde iş veren idare ve şahıslar ile uyum içinde eksiksiz olarak tamamlamasıdır. DESO A.Ş.' nin hedefi doğrudan insan ilişkilerine inanarak nitelikli personel ve güvenilir güçlü ortaklıklarla Türkiye'nin önemli firmaları arasına girmektir.
Kurum Kültürü ve Değerleri
DESO A.Ş.’ nin faaliyet gösterdiği sektörlerin belirlenen amaçlara ulaşmasında aile bireyleri ile profesyonel yöneticiler tam bir iş birliği ve güven ilişkileri içerisinde çalışırlar. DESO A.Ş.’ ninde, uzmanlık, bilgi, beceri, yetenek, çalışkanlık, girişimcilik sürekli desteklenir, teşvik edilir ve ödüllendirilir. Terfiler, atamalar ve teşvikler, objektif kıstaslara dayalı olarak yapılır. DESO A.Ş.’ nin her kademesinde olan kadrolar eşit ve adil muamele görürler. DESO A.Ş.' ninde çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar muhakkak sağduyuya dayalı, insaflı ve vicdanlı bir yönetimin oluşturduğu kararlardır. Yasalara saygı, mevzuata uymak, meslek ahlak ve kuralları içinde çalışmak, üretilecek ürün ve hizmeti en iyi şekilde üretip pazara sunmak, ulusal pazarda en iyilerinden biri olmak, DESO A.Ş.' nin vazgeçilmez ve taviz verilmez ilke ve hedeflerini oluşturur. Ulusal pazarda en önemlilerden biri olmayı hedefleyen DESO A.Ş. , çağdaş ve gerçekçi, profesyonel yönetim, teknik ve usulleriyle yönetilir. Üründe, teknolojide, pazarlamada sürekli en iyiyi hedefleyen DESO A.Ş., aynı gayreti Faaliyet gösterdiği sektörlerde de, yönetiminin tüm kademelerinde sürdürür.
Misyonumuz
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda her türlü önyargıdan uzak mesleki ahlak ve disiplinine bağlı olarak, çağdaş yönetim tekniklerini ve teknolojiyi had safhada kullanarak ulusal alanlarda karlı ve verimli şirketler yaratmak.
Vizyonumuz
Ürettiğimiz mal, hizmetler ve yaptığımız yatırımlar ile ülke ekonomisine ve insanların refah seviyesinin yükselmesine ve mutluluğunun artmasına katkıda bulunmak, ulusal alanda sektöründe lider, imajı yüksek, saygın ve insanlığın hizmetinde kuruluşlar yaratmak.